Saturday, 25 October 2008

Imago en reputatie belangrijkste drijfveer voor informatiebeveiliging

Een beveiligingsincident binnen een bedrijf heeft meer impact op het imago en de reputatie van een organisatie dan op de financiële positie. Dit is één van de conclusies uit de Global Information Security Survey 2008 van Ernst & Young, een internationaal onderzoek onder 1400 zakenmensen uit vijftig landen.

Een meerderheid van 85% van de ondervraagden noemt beschadiging van de merknaam en reputatie het belangrijkste gevolg van een beveiligingsincident, gevolgd door inkomstenverlies (72%). Als derde wordt ‘slechts’ door 68% van de ondervraagden het opleggen van sancties door toezichthouders genoemd. Bedrijven zijn zich volgens de onderzoekers duidelijk bewust van het verband tussen informatiebeveiliging en de mogelijke gevolgen voor het vertrouwen in de organisatie.

Niet alleen het beveiligingsincident zelf maar ook de grote aandacht in de media voor dit soort incidenten maakt dat de gevolgen voor de reputatie zeer ernstig kunnen zijn. De afgelopen jaren waren de meeste verbeteringen die op het gebied van informatiebeveiliging zijn doorgevoerd gebaseerd op het streven naar compliance. Momenteel zijn bedrijven steeds meer bereid te investeren in maatregelen die het vertrouwen van de markt in hun merk borgt,” aldus Monique Otten van de groep Technology and Security Risk Services (TSRS) van Ernst & Young.

Het volledige onderzoek kan je downloaden via http://www.ey.nl/download/publicatie/2008_GISS_rapport_DEF__1.pdf

Bron: Linda Hell, www.communicatieonline.nl

No comments: