Saturday, 13 September 2008

Slechts 4 op 10 werknemers vinden eigen bedrijf betrouwbaar

Uit recent Europees onderzoek van managementadvies-bureau Krauthammer blijkt dat slechts 42% van de werknemers zijn/haar organisatie betrouwbaar vinden. Deze studie – die de perceptie van werknemers van de betrouwbaarheid van hun bedrijf onderzocht – werd uitgevoerd in opdracht van een team van deskundigen van zeven Europese universiteiten.

In het onderzoek werden zes cruciale pijlers van vertrouwen in een bedrijf onderscheiden: HR-verdeling (eerlijke salariƫring, opleiding en ontwikkeling), een doeltreffende communicatie (visie en strategie), controlemechanismen (duidelijke verwachtingen, regels en wetgeving), bedrijfsimago (perceptie van de reputatie van de werkgever), de efficiency van het seniormanagement en de naleving van de externe wetgeving.

Elke pijler werd onderzocht vanuit het standpunt van de werknemer. Dit zijn de resultaten:

  • 30% vindt dat een eerlijke HR-verdeling plaatsvindt.
  • 38% vindt dat een doeltreffende communicatie binnen de organisatie heerst.
  • 48% vindt dat er duidelijke verwachtingen zijn, en 25% vindt dat de voorwaarden voor regels en wetgeving worden nageleefd – bedrijfsregels blijken slechts zelden te worden gevolgd.
  • 48% vindt dat de onderneming een positief bedrijfsimago heeft – ze zijn van mening dat de organisatie een goede reputatie geniet.
  • 35% is tevreden over een efficiĆ«nt seniormanagement.
  • 54% vindt dat aan de voorwaarden voor de externe wetgeving wordt voldaan

Wanneer naar de algemene percepties van "bedrijfsbetrouwbaarheid" wordt gevraagd, vindt slechts 42% van de ondervraagden dat aan die voorwaarden wordt voldaan. 48% heeft over het algemeen vertrouwen in het succes van zijn bedrijf en 44% van hen gelooft in de integriteit van zijn organisatie. Slechts 34% van de ondervraagden is er over het algemeen van overtuigd dat ze voor een welwillende organisatie werken. Wanneer hen echter rechtstreeks gevraagd werd of ze vertrouwen hebben in hun organisatie, beweerde 53% dat dat zo is. Mensen zijn dus minder positief over de afzonderlijke pijlers dan over hun algemene indruk van de betrouwbaarheid van hun organisatie.

Bron: Express.be

No comments: