Friday, 15 August 2008

Brandweermannen kan je vertrouwen

Vertrouwen is een sleutelfactor voor reputatiemanagement

Een opmerkelijk bericht deze week in de kranten. Wereldwijd hebben mensen het meeste vertrouwen in brandweermannen, postbodes, leraars en artsen. Onderaan de vertrouwenslijst staan de politici. En laat nu net vertrouwen één van de sleutelfactoren zijn die een goede reputatie in de hand werken. Om het wantrouwen bij de publieke opinie weg te werken hebben heel wat beroepsgroepen nog werk voor de boeg.

Het onderzoeksbureau GfK vroeg bijna 23.000 inwoners uit 22 landen naar de beroepsgroep(en) waarin ze het meeste vertrouwen stellen. In ons land werden bijna 1.000 respondenten ondervraagd. Uit hun antwoorden blijkt dat de brandweermannen torenhoog op de eerste plaats prijken, met monsterscores van 99% in Zweden en 97% in België. Daarna volgen de postbodes (82%), de leraars (81%) en de artsen (78%). Ons land wijkt ietsje af van dat internationale patroon, met een lagere score voor de postbodes (75%, slechts 70% in Wallonië) en een hogere voor de leraars (88%).

Vooral de medische wereld in België scoort goed, met een vertrouwensscore van 88 procent (zelfs 92% in Vlaanderen), goed voor de tweede plaats. Verderop in de internationale rangschikking blijkt er behoorlijk wat vertrouwen in het leger, de clerus, politie en rechters, met scores die schommelen rond de 70%. In België krijgt de clerus heel wat minder punten (slechts 47%) dan in bijvoorbeeld Centraal-Europa en de VS 70%.

Liefdadigheidsinstellingen en ambtenaren genieten internationaal nog net voldoende vertrouwen, met een nipte meerderheid van 52 à 53%. De Belgische ambtenaren mogen op meer waardering rekenen, met een score van 66 procent, zelfs 68 in Vlaanderen.

Politici bengelen onderaan
Ronduit slecht is het gesteld met het vertrouwen in advocaten, bankiers, vakbonden en journalisten. Internationaal halen zij minder dan 50 procent. De Belgische percentages wijken hiervan af, want de bankiers halen bij ons 54% en de vakbonden zelfs 58% (in Vlaanderen 60%). Voor de Belgische journalisten blijft de score staan op 39 procent. Nog minder vertrouwen wordt er gegeven aan marketeers (38%) en bedrijfsleiders (28%). De Belgische CEO’s krijgen iets meer krediet en halen 39%, in Vlaanderen zelfs 42%.

Onderaan de rangschikking staan de politici. Internationaal zegt nog 17% van de mensen vertrouwen te hebben in politici. In landen als Italië of Griekenland wordt niet eens de kaap van 10% gehaald. In België valt het nog relatief mee, met 20% van de ondervraagden dat vertrouwen heeft in de politiek. Opmerkelijk: in Wallonië ligt dat met 14% significant lager dan in Vlaanderen (24%).

Bron: Het Nieuwsblad, 8 augustus 2008

No comments: